پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

پریز برق هوشمند

DSP-W215 DSP-W215 پریز برق هوشمند با قابلیت کنترل و مدیریت از راه دور با کمک سرویس رایگان رایانش ابری (mydlink Cloud)

DSP-W115 DSP-W115 پریز برق هوشمند بی سیم با قابلیت پشتیبانی از برنامه کاربردی mydlink

DSP-W245 DSP-W245 چند راهی بی سیم هوشمند

سنسور حرکتی

DCH-S150 DCH-S150 سنسور تشخیص حرکت با قابلیت کنترل از راه دور

هشدار دهنده

DCH-S220 DCH-S220 هشدار دهنده هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور با کمک سرویس رایگان رایانش ابری (mydlink)