پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

کیت

DCH-100KT DCH-100KT استارتر کیت  (DCH-S150, DSP-W215 and DCS-935L) مناسب برای خانه های هوشمند

DCH-107KT DCH-107KT کیت امنیتی (DCH-G020, DCH-Z110, DCH-Z510, DCS-935L) مناسب برای خانه های هوشمند