پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سنسور حرکتی

DCH-S150 DCH-S150 سنسور تشخیص حرکت با قابلیت کنترل از راه دور

DCH-Z120 DCH-Z120 سنسور حرکت با قابلیت پشتیبانی از برنامه mydlink home

DCH-Z122 DCH-Z122 سنسور تشخیص حرکت Z-Wave  با قابلیت PIR  تا 7 متر