پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سنسور درب و پنجره

DCH-Z110 DCH-Z110 سنسورZ-Wave درب و پنجره با قابلیت نمایش میزان تور و دما 

DCH-Z112 DCH-Z112 سنسور درب /پنجره با پشتیبانی از استاندارد Z-wave