پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

پریز برق هوشمند

DSP-W215 DSP-W215 پریز برق هوشمند با قابلیت کنترل و مدیریت از راه دور با کمک سرویس رایگان رایانش ابری (mydlink Cloud)

سنسور حرکتی

DCH-S150 DCH-S150 سنسور تشخیص حرکت با قابلیت کنترل از راه دور

کیت

DCH-100KT DCH-100KT استارتر کیت  (DCH-S150, DSP-W215 and DCS-935L) مناسب برای خانه های هوشمند

هشدار دهنده

DCH-S220 DCH-S220 هشدار دهنده هوشمند با قابلیت کنترل از راه دور با کمک سرویس رایگان رایانش ابری (mydlink)

DCH-Z510 DCH-Z510 آژیر خطر Z-Wave مجهز به باتری ذخیره

سنسور نشستی آب

DCH-S160 DCH-S160 سنسور هشدار نشستی آب

هاب خانگی هوشمند

DCH-G020X DCH-G020X هاب مرکزی خانگی از سری mydlink Home

سنسور درب و پنجره

DCH-Z110 DCH-Z110 سنسورZ-Wave درب و پنجره با قابلیت نمایش میزان تور و دما