پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

HDMI

HCB-4ADWHIF-1-8 HCB-4ADWHIF-1-8 کابل HDMI و 1.4A  TYPE/D و طول 1.8 متر و سفید رنگ 

HCB-4AAWHIF-1-8 HCB-4AAWHIF-1-8 کابل HDMI و 1.4A  TYPE/D و طول 1.8 متر و سفید رنگ