پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات
UTM

UTM

ناموجود
DFL-160 DFL-160 UTM فایروال با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت WAN و 1 پورت گیگابیت DMZ و 2 پورت USB

DFL-260E DFL-260E UTM فایروال با 5 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 پورت DMZ و 2 پورت USB

DFL-860 DFL-860 UTM فایروال با 7 پورت LAN و 2 پورت WAN و 1 پورت DMZ

DFL-860E DFL-860E UTM فایروال با 8 پورت LAN و 2 پورت WAN و 1 پورت DMZ و 2 پورت USB

DFL-1660 DFL-1660 UTM فایروال با پورت های قابل تنظیم با 6 پورت گیگابیت و قابلیت پردازش 1.2Gbps

DFL-2560 DFL-2560 UTM فایروال با پورت های قابل تنظیم با 10 پورت گیگابیت و قابلیت پردازش 2Gbps

DFL-2560G DFL-2560G UTM فایروال با پورت های قابل تنظیم با 6 پورت گیگابیت  و 4 پورت با قابلیت نصب ترانسیور فیبر و قابلیت پردازش 1.2Gbps