پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

COVR-3902

COVR-3902 بی سیم  یک راه حل انقلابی برای شبکه های بی سیم است که با پوشش فراگیر و جامع امکان دسترسی به شبکه بی سیم را در همه نقاط مورد نظر راهم می کند . این  COVR  شاملCOVR-2600R  روتر بی سیم  AC2600 دارای پورت WAN گیگابیت و 4 پورت LAN گیگابیت و COVR-1300E توسعه دهنده بی سیم AC1300 دارای 2 پورت گیگابیت LAN  می باشد که راه اندازی و پیکربندی آن به آسانی از طریق برنامه کاربردی D-Link Wi-Fi mobileانجام می گیرد .