پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر بی سیم

COVR-3902 COVR-3902 COVR-3902 شامل COVR-2600R روتر بی سیم  AC2600 دارای پورت WAN گیگابیت و 4 پورت LAN گیگابیت و COVR-1300E توسعه دهنده بی سیم AC1300 دارای 2 پورت گیگابیت LAN  برای اتصال به دستگاه های سیم یا ارتباط با COVR-2600R

Powerline