پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

آنتن ها

ناموجود
ANT24-0230 ANT24-0230 آنتن فضای داخل 2.4Ghz بی سیم 11n به منظور استفاده برای مدل هایی مانند DWA-556, DIR-655

ناموجود
ANT24-0401 ANT24-0401  آنتن سقفی داخلی 4dBi 

ANT24-0502 ANT24-0502 آنتن فضای داخلی 5dbi Omni Directional

ناموجود
ANT24-0600 ANT24-0600  آنتن 6dBi Directional با H-68º/V-80º Spread Spectrum و کابل 1.5 متری

ANT24-0700 ANT24-0700 آنتن 7dBi Omni Directional سقفی با کابل 1.5 متری و پایه آهن ربا

ANT24-0802 ANT24-0802 آنتن 8dBi Omni Directional فضای داخلی با کابل 1.5 متری و پایه آهن ربا

ناموجود
ANT70-0500 ANT70-0500 آنتن 2 بانده برای DWL-6600

ناموجود
ANT24-1600N ANT24-1600N آنتن بی سیم Dual Polarization Directional16dBi 11n  پشتیبانی از استاندارد IP67 و لوازم نصب