پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

آنتن ها

ناموجود
ANT70-0800 ANT70-0800 آنتن Omni Directional 8dBiدو بانده 2.4GHz و 5GHz

ناموجود
ANT24-0800 ANT24-0800 آنتن Omni Directional 8dBi همراه با کانکتور N-ماده و محافظ Surge و لوازم نصب

ناموجود
ANT70-1000 ANT70-1000 آنتن Directional دو بانده (GHz 2.4, 5.0, 5.2, 5.6, 5.8, 10 )