پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

آنتن ها

ANT24-1202 ANT24-1202 آنتن بی سیم Omni Directional 12dBi تک بانده 2.4GHz برای فضای داخلی/خارجی

ناموجود
ANT70-1400N ANT70-1400N آنتن 20-40 درجه Directional Patch 11/14dBi دو بانده 2.4/5GHz فضای خارج (IP67)

ناموجود
ANT24-1201 ANT24-1201 آنتن Yagi Directional 12dBi با H-50º/V-50º Spread Spectrum و کانکتور N-ماده و محافظ Surge و لوازم نصب

ANT24-2100 ANT24-2100 آنتن Grid Directional 21dBi با H-18º/V-12º Spread Spectrum  و کانکتور N-ماده و محافظ ضد آب و لوازم نصب

ناموجود
ANT70-1800 ANT70-1800 آنتن Directional 18dBi دو بانده (2.4, 5.0,5.2, 5.6, 5.8 GHz)

ناموجود
ANT70-SP ANT70-SP محافظ Surge

ناموجود
ANT24-1600N ANT24-1600N آنتن بی سیم Dual Polarization Directional16dBi 11n  پشتیبانی از استاندارد IP67 و لوازم نصب

ناموجود
ANT50-2000N ANT50-2000N آنتن Dual Polarization Directional 20dBi همراه با لوازم نصب و پشتیبانی از استاندارد IP67