پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

آنتن ها

ناموجود
ANT24-1600N ANT24-1600N آنتن بی سیم Dual Polarization Directional16dBi 11n  پشتیبانی از استاندارد IP67 و لوازم نصب

ناموجود
ANT50-2000N ANT50-2000N آنتن Dual Polarization Directional 20dBi همراه با لوازم نصب و پشتیبانی از استاندارد IP67

کابل آنتن

ناموجود
ANT70-CB1RN ANT70-CB1RN کابل 1 متری برای  DAP-3520 و DAP-3690 با کانکتورهای RP-N Plug و N Plug

ناموجود
ANT24-CB06N ANT24-CB06N کابل 6 متری با کانکتورهای N Plug و N Jack

ناموجود
ANT24-CB09N ANT24-CB09N کابل 9 متری با کانکتورهای N Plug و N Jack