پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

آنتن ها

ناموجود
ANT70-1400N ANT70-1400N آنتن 20-40 درجه Directional Patch 11/14dBi دو بانده 2.4/5GHz فضای خارج (IP67)

ناموجود
ANT24-0800 ANT24-0800 آنتن Omni Directional 8dBi همراه با کانکتور N-ماده و محافظ Surge و لوازم نصب

ناموجود
ANT24-1201 ANT24-1201 آنتن Yagi Directional 12dBi با H-50º/V-50º Spread Spectrum و کانکتور N-ماده و محافظ Surge و لوازم نصب

ANT24-2100 ANT24-2100 آنتن Grid Directional 21dBi با H-18º/V-12º Spread Spectrum  و کانکتور N-ماده و محافظ ضد آب و لوازم نصب

ناموجود
ANT70-1000 ANT70-1000 آنتن Directional دو بانده (GHz 2.4, 5.0, 5.2, 5.6, 5.8, 10 )

ناموجود
ANT70-1800 ANT70-1800 آنتن Directional 18dBi دو بانده (2.4, 5.0,5.2, 5.6, 5.8 GHz)

ناموجود
ANT70-SP ANT70-SP محافظ Surge

ناموجود
ANT70-0500 ANT70-0500 آنتن 2 بانده برای DWL-6600