پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

کابل آنتن

ناموجود
ANT70-CB1RN ANT70-CB1RN کابل 1 متری برای  DAP-3520 و DAP-3690 با کانکتورهای RP-N Plug و N Plug

ناموجود
ANT24-CB06N ANT24-CB06N کابل 6 متری با کانکتورهای N Plug و N Jack

ناموجود
ANT24-CB09N ANT24-CB09N کابل 9 متری با کانکتورهای N Plug و N Jack