پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

اکسس پوینت فضای داخل

DAP-2610 DAP-2610 اکسس پوینت مدیریتی بی سیم  AC1300 Wave 2 MIMU  همراه با 2 آنتن داخلی همراه با 1 پورت گیگابیت LAN با قابلیت PoE و قابلیت نصب بر روی دیوار و سقف و روی میز ، کارکرد در 2 باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ و حالت های اکسس پوینت، WDS ,Client 

DAP-2230 DAP-2230 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت LAN و 2 آنتن 3dBi داخلی( 28dBm)

DAP-2310 DAP-2310 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و دو آنتن 5dBi

DAP-2330 DAP-2330 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و 2 آنتن داخلی 3dBi  

DAP-2360 DAP-2360 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و دو آنتن27dBM) 5dBi )

ناموجود
DAP-2553 DAP-2553 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و 3 آنتن 5dBi و قابلیت انتخاب پذیری بین دو باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ

ناموجود
DAP-2590 DAP-2590 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN با قابلیت PoE و 3 آنتن 5dBi و قابلیت انتخاب پذیری بین دو باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ

ناموجود
DAP-2690 DAP-2690 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و 4 آنتن 5dBi و قابلیت استفاده همزمان دو باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ