پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

توسعه دهنده بی سیم

DAP-1330 DAP-1330 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم N 300Mbps با قابلیت اتصال مستقیم به پریز برق و 2 آنتن داخلی و 1 پورت RJ-45

به زودی
DAP-1365 DAP-1365 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم N 300Mbps همراه با یک پورت LAN و 2 آنتن 2dBi   و مجهز به پریز برق و حالت های:    Wireless Cllient, Bridge ,Bridge  with AP ,Repeater, access point, WISP Client Router ,WISP Repeater

DAP-1320 DAP-1320 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم N 300Mbps با قابلیت اتصال مستقیم به پریز برق

DAP-1520 DAP-1520 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم AC 750Mbps با قابلیت اتصال مستقیم به پریز برق

DAP-1860 DAP-1860 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم 2600 AC همراه با 4 آنتن داخلی همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و قابلیت نصب بر روی دیوار و کارکرد در 2 باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ 

اکسس پوینت فضای داخل

DAP-1360-F DAP-1360-F اکسس پوینت داخلی بی سیم N 300Mbps همراه با یک پورت LAN و 2 آنتن 5dBi و حالت های:   Wireless Clinet, Bridge ,Bridge  with AP , WISP Client Router ,WISP Repeter

به زودی
DAP-1620 DAP-1620 اکسس پوینت بی سیم 1200 AC همراه با 2 آنتن داخلی همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و قابلیت نصب بر روی دیوار و  کارکرد در 2 باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ 

به زودی
DAP-1720 DAP-1720 اکسس پوینت بی سیم 1750 AC همراه با 3 آنتن داخلی همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و قابلیت نصب بر روی دیوار و  کارکرد در 2 باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ