پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

اکسس پوینت فضای داخل

ناموجود
DAP-2690 DAP-2690 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و 4 آنتن 5dBi و قابلیت استفاده همزمان دو باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ

DAP-2695 DAP-2695 اکسس پوینت داخلی بی سیم 1750Mbps AC همراه با 2 پورت LAN و 6 آنتن جدا شدنی و حالت های Access Point و Client و WDS

DAP-2660 DAP-2660 اکسس پوینت فضای داخلی بی سیم 1200Mbps AC همراه با یک پورت LAN و فرکانس کاری همزمان 2.4GhZ و5GhZ

اکسس پوینت فضای خارج

ناموجود
DAP-3220 DAP-3220 اکسس پوینت خارجی بی سیم N 108Mbps همراه با آنتن داخلی 9dBi و IP65

DAP-3310 DAP-3310  اکسس پوینت خارجی بی سیم N 300Mbps همراه با 1 آنتن 10dBi و IP65 و فرکانس کاری 2.4GHz وحالت های  Bridge ,Access point و چند گانه با PoE Pass through و طراحی قوی

DAP-3410 DAP-3410 اکسس پوینت خارجی بی سیم N 300Mbps همراه با 1 آنتن 15dBi و IP65 و فرکانس کاری 5GHz وحالت های Bridge ,Access point و چند گانه با PoE Pass through و طراحی قوی

ناموجود
DAP-3520 DAP-3520 اکسس پوینت خارجی بی سیمN 300Mbps همراه با 2 آنتن داخلی و فرکانس کاری 2.4GhZ و5GhZ وIP65

DAP-3662 DAP-3662 اکسس پوینت خارجی بی سیم  1200Mbps AC همراه با  2 پورت گیگابیت و 2 آنتن داخلی برای فرکانس 2.4GHz و 2 آنتن داخلی برای فرکانس 5GHz  پشتیبانی از حالت های:  (AP/WDS/WDS with AP/Client) و IP68