پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

اکسس پوینت فضای داخل

DAP-1665 DAP-1665 اکسس پوینت فضای داخلی بی سیم 1200 AC همراه با دو آنتن 5dBi و یک پورت LAN گیگابیت و دکمه Power و دکمه Reset و دکمه WPS و فرکانس کاری 2.4GhZ و5GhZ و حالت های اکسس پوینت Bridge ,Client ,Repetear و AP با Bridge 

DAP-2230 DAP-2230 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت LAN و 2 آنتن 3dBi داخلی( 28dBm)

به زودی
DAP-1720 DAP-1720 اکسس پوینت بی سیم 1750 AC همراه با 3 آنتن داخلی همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و قابلیت نصب بر روی دیوار و  کارکرد در 2 باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ 

DAP-2310 DAP-2310 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و دو آنتن 5dBi

DAP-2330 DAP-2330 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و 2 آنتن داخلی 3dBi  

DAP-2360 DAP-2360 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و دو آنتن27dBM) 5dBi )

ناموجود
DAP-2553 DAP-2553 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و 3 آنتن 5dBi و قابلیت انتخاب پذیری بین دو باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ

ناموجود
DAP-2590 DAP-2590 اکسس پوینت داخلی بی سیم مدیریتی 300Mbps همراه با 1 پورت گیگابیت LAN با قابلیت PoE و 3 آنتن 5dBi و قابلیت انتخاب پذیری بین دو باند فرکانسی 2.4Ghz و 5GhZ