پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

توسعه دهنده بی سیم

DAP-1610 DAP-1610 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم  AC 1200 Mbps با قابلیت اتصال مستقیم به پریز برق و 2 آنتن خارجی و 1 پورت LAN

DAP-1325 DAP-1325 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم N 300Mbps با قابلیت اتصال مستقیم به پریز برق و 2 آنتن خارجی و 1 پورت RJ-45 

DAP-1330 DAP-1330 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم N 300Mbps با قابلیت اتصال مستقیم به پریز برق و 2 آنتن خارجی و 1 پورت RJ-45

به زودی
DAP-1365 DAP-1365 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم N 300Mbps همراه با یک پورت LAN و 2 آنتن 2dBi   و مجهز به پریز برق و حالت های:    Wireless Cllient, Bridge ,Bridge  with AP ,Repeater, access point, WISP Client Router ,WISP Repeater

DAP-1320 DAP-1320 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم N 300Mbps با قابلیت اتصال مستقیم به پریز برق

DAP-1520 DAP-1520 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم AC 750Mbps با قابلیت اتصال مستقیم به پریز برق

DAP-1860 DAP-1860 اکسس پوینت توسعه دهنده بی سیم 2600 AC همراه با 4 آنتن MIMO همراه با 1 پورت گیگابیت LAN و قابلیت اتصال مستقیم به پریز برق  و کارکرد در 2 باند فرکانسی 2.4GHz و 5GHz