پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

ADSL مودم روتر بی سیم AC

DSL-2877AL DSL-2877AL مودم روتر +ADSL2 بی سیم AC 750Mbps همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN گیگابیت و 1 پورت تلفن (RJ11) و 2 پورت2.0 USB ودکمه ON/OFF 

به زودی
DSL-2888A DSL-2888A مودم روتر VDSL2/ADSL2 بی سیم AC 1600Mbps همراه با 4 پورت LAN گیگابیت و 1 پورت WAN گیگابیت و 1 پورت تلفن (RJ11) و 2 پورت2.0 USB ودکمه ON/OFF 

DSL-2890AL DSL-2890AL مودم روتر +ADSL2 بی سیم AC 1750Mbps همراه با 3 پورت گیگابیت  LAN و  1پورت گیگابیت LAN/WAN و 1 پورت تلفن (RJ11) و 1 پورت 2.0 USB و 1 پورت  USB 3.0 و 6 آنتن داخلی MIMO و دکمه  ON/OFF برق و دکمه Reset

به زودی
DSL-G2452DG DSL-G2452DG مودم روتر ADSL/VDSL2 IAD بی سیم AC 1200Mbps همراه با 4 پورت LAN گیگابیت و 1 پورت WAN گیگابیت و 2 پورت FXS و 1 پورت2.0 USB و  2 آنتن 9dBi

ADSL مودم روتر کابلی

یک مودم باند پهن می باشد که امکان اتصال وسایل مختلف تحت IP را به شبکه جهانی اینترنت توسط خطوط تلفن شهری مقدور می سازد.

ناموجود
DSL-2500U DSL-2500U مودم +ADSL2 کابلی همراه با 1 پورت شبکه و 1 پورت USB و 1 پورت تلفن (RJ11) و کلید ON/OFF

DSL-2520U-Z2 DSL-2520U-Z2 مودم +ADSL2 کابلی همراه با 1 پورت شبکه و 1 پورت USB و 1 پورت تلفن (RJ11) و کلید ON/OFF

ناموجود
DSL-2520U DSL-2520U مودم +ADSL2 کابلی همراه با 1 پورت شبکه و 1 پورت USB و 1 پورت تلفن (RJ11) و کلید ON/OFF

ناموجود
DSL-2540U DSL-2540U مودم +ADSL2 کابلی همراه با 4 پورت شبکه و 1 پورت تلفن (RJ11) و کلید ON/OFF