پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

ADSL مودم روتر بی سیم

یک مودم باند پهن می باشد که امکان اتصال وسایل مختلف تحت IP را به شبکه جهانی اینترنت توسط خطوط تلفن شهری مقدور می سازد.

DSL-2750U1 DSL-2750U1 مودم روتر +ADSL2 بی سیم N 300Mbps همراه با 2 آنتن خارجی 5dbi و 4 پورت شبکه و 1 پورت تلفن (RJ11) و 1 پورت USB و دکمه WPS و ON/OFF بی سیم و ON/OFF برق و دکمه Reset

DSL-2790U DSL-2790U مودم روتر +ADSL2 بی سیم N 300Mbps همراه با 2 آنتن خارجی جدا شونده 5dBi و 4 پورت شبکه و 1 پورت تلفن (RJ11) و 1 پورت USB و دکمه WPS و ON/OFF بی سیم و ON/OFF برق و دکمه Reset

ناموجود
DSL-2600U DSL-2600U مودم روتر +ADSL2 بی سیم N 150Mbps همراه با 1 پورت شبکه و 1 پورت (RJ11) و کلید WiFi/WPS.

ناموجود
DSL-2640U DSL-2640U مودم روتر +ADSL2 بی سیم N 150Mbps همراه با 4 پورت شبکه و 1 پورت تلفن (RJ11) و دکمه WPS و ON/OFF بی سیم و ON/OFF برق و دکمه Reset

ADSL مودم روتر بی سیم mydlink

ناموجود
DSL-2770L DSL-2770L مودم روتر +ADSL2 بی سیم N 300Mbps همراه با 4 پورت گیگابیت شبکه( 1 پورت LAN/WAN) و 1 پورت تلفن (RJ11) و یک پورت USB و دکمه ON/OFF بی سیم و ON/OFF برق و دکمه Reset

ADSL مودم روتر بی سیم AC

DSL-2877AL DSL-2877AL مودم روتر +ADSL2 بی سیم AC 750Mbps همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN گیگابیت و 1 پورت تلفن (RJ11) و 2 پورت2.0 USB ودکمه ON/OFF 

DSL-2890AL DSL-2890AL مودم روتر +ADSL2 بی سیم AC 1750Mbps همراه با 3 پورت گیگابیت  LAN و  1پورت گیگابیت LAN/WAN و 1 پورت تلفن (RJ11) و 1 پورت 2.0 USB و 1 پورت  USB 3.0 و 6 آنتن داخلی MIMO و دکمه  ON/OFF برق و دکمه Reset

ADSL مودم روتر کابلی

یک مودم باند پهن می باشد که امکان اتصال وسایل مختلف تحت IP را به شبکه جهانی اینترنت توسط خطوط تلفن شهری مقدور می سازد.

ناموجود
DSL-2500U DSL-2500U مودم +ADSL2 کابلی همراه با 1 پورت شبکه و 1 پورت USB و 1 پورت تلفن (RJ11) و کلید ON/OFF