پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

ADSL مودم روتر بی سیم AC

DSL-2877AL DSL-2877AL مودم روتر +ADSL2 بی سیم AC 750Mbps همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN گیگابیت و 1 پورت تلفن (RJ11) و 2 پورت2.0 USB ودکمه ON/OFF 

به زودی
DSL-2888A DSL-2888A مودم روتر VDSL2/ADSL2 بی سیم AC 1600Mbps همراه با 4 پورت LAN گیگابیت و 1 پورت WAN گیگابیت و 1 پورت تلفن (RJ11) و 2 پورت2.0 USB ودکمه ON/OFF 

DSL-2890AL DSL-2890AL مودم روتر +ADSL2 بی سیم AC 1750Mbps همراه با 3 پورت گیگابیت  LAN و  1پورت گیگابیت LAN/WAN و 1 پورت تلفن (RJ11) و 1 پورت 2.0 USB و 1 پورت  USB 3.0 و 6 آنتن داخلی MIMO و دکمه  ON/OFF برق و دکمه Reset

به زودی
DSL-G2452DG DSL-G2452DG مودم روتر ADSL/VDSL2 IAD بی سیم AC 1200Mbps همراه با 4 پورت LAN گیگابیت و 1 پورت WAN گیگابیت و 2 پورت FXS و 1 پورت2.0 USB و  2 آنتن 9dBi