پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

3G روتر

ناموجود
DIR-412 DIR-412   3Gروتر11N 150Mbpsبا 1 پورت USB و 1 پورت اترنت(RJ-45) ودارای قابلیت Failover بین اینترنت WAN و3G ودکمه WPS و دکمه Reset

ناموجود
DIR-456 DIR-456 3GروترN 300Mbps با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1 پورت USB و باتری 1500mAH و درگاه USIM کارت

DIR-456U DIR-456U 3.5G  روتر N 150Mbps با 2 پورت LAN و 1 پورت WAN و1 پورت RJ-11 ودکمه WPS و دکمه ON/OFF

DIR-514 DIR-514 3GروترN 300Mbps با1 پورت LAN و 1پورت WAN و1 پورت USB و حالت HotSpot و دکمه WPS

3G روتر همراه

ناموجود
DWR-730 DWR-730 +3G HSPA روتر بی سیم N 150Mbp وپورت میکرو  USB ودرگاه میکرو SD با باتری 1500mHAبا سرعت دانلود 21Mbps و آپلود 5.76Mbps

DWR-730/N   DWR-730/N +3G HSPA مودم روتر بی سیم همراه N150 با سرعت دانلود 21Mbps و آپلود 5.76Mbps و با LCD و باتری 2380mHA

USB 3G آداپتور

ناموجود
DWM-156 DWM-156 3.75G HSUPA آداپتور USB با درگاه Micro SD و سرعت دانلود 7.2Mbps و آپلود 5.76Mbps .

DWM-156/A7 DWM-156/A7 3.75G HSUPA آداپتور USB با درگاه Micro SD و سرعت دانلود 14.4Mbps و آپلود 5.76Mbps